Bonega

Фирмата „BONEGA” – Чехия е основана през 1992 година. Дейността и е свързана с производство и дистрибуция на водомери и висококачествени продукти в областта на електротехниката. Фирмата активно и непрекъснато работи със специалисти и крайни потребители, като по този начин на пазара ежегодно се появяват нови уникални продукти, включващи редица патентни идеи и иновации.

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода както следва:
S/13 – битов водомер за студена вода ½”
T/13 – битов водомер за топла вода ½”
S/20 – битов водомер за студена вода ¾”
T/20 – битов водомер за топла вода ¾”

Търговски предимства:
– Дълъг гаранционен срок – 4 години за водомерите за топла вода и 6 години за водомерите за студена вода
– Изгодни търговски условия – разсрочено плащане, годишни бонуси и други
– Добър външен дизайн
– Максимална графична и писмена информация фърху циферблата
– Бърза доставка до клиента
– Конкурентна цена

Технически предимства:
– Висока точност и чувствителност на измерване (измерванията са близки до категория „С”)
– Достатъчен брой защити срещу злоупотреба
– Висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС
– Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж
– Категория на точност „В” и при двата монтажа
– Лесно отчитане до три десети
– Конкурентни цени на резервни части
– Начало на измерване при < 15 л/ч
– Отговарят на ISO 9002

Предимства срещу злоупотреба:
– Капак – предпазва циферблата от повреда и замърсяване, което особено важи при монтаж в шахти
– Металната част е никелирана
– Броячът се завърта до ± 670º , което не позволява безкрайното му въртене

Графичен израз на точността на измерване:
bonega

 

 

 

 

 

Грешката при измерването в целия интервал от Q min до Q max е в рамките на ±2%! Допустимото отклонение е ± 5%.

Сертификати
PDF, PDF