Visimpex

arealB_th(3) expedicesklad_th(2) nordic_napis_th(2)

 

 

 

 

 

Представяне на Visimpex a.s.
Visimpex a.s. е динамична чешка фирма действаща вече 12 години на пазара в областта на крепежните елементи . В момента търговската дейност на фирмата надхвърли територията на Чехия. Така също предлаганите продукти и услуги надминаха стандартните, предлагани на пазара. През тези 12 години фирмата израсна от дистрибутор на стандартни крепежни елементи във фирма, осигуряваща изработването по чертеж на специални части, предназначени за автомобилостроенето и електрoпромишлеността.

Историята на фирмата датира от 1995 година, когато фирмата LEVI TRAIDING ltd. се трансформира във фирма Visimpex a.s. През 1996 година в Гьор бе регистрирана дъщерната фирма VISIMPEX HUNGARY KFT, действаща ефективно на унгарския пазар.

Постоянната нужда от повишаване на качеството на продукцията и услугите за клиентите, наложи от 2006 година в Шанхай да бъде регистрирано представителство на фирмата, имащо функцията да координира покупателната логистика, да осигурява следваща степен на контрол на качеството и да извършва клиентски одити при доставчиците.